HERTZ by Elettromedia

Share this page:

MLCX 2 TW.3 LEGEND

Zwrotnica MLCX 2 TW.3 zapewnia możliwość zrealizowania systemu bi-amping, czyli podłączenia dwóch wzmacniaczy albo dwóch oddzielnych kanałów, do zwrotnicy. Dzięki temu można napędzić głośniki niskotonowe i głośniki wysokotonowe oddzielnie. Znaczący wzrost mocy możliwy dzięki tej konfiguracji pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet systemu MLK 1650.3 Legend, związanych z bi-ampingem. Poza tym, dzięki sterowaniu Mid-Contour i Hi-Contour, przeznaczonym do regulowania częstotliwościami osobno dla głośnika wysokotonowego i niskotonowego, można zmieniać punkt podziału częstotliwości. Dzięki każdemu z tych dwóch filtrów, ktore posiadają dwupozycyjne przełączniki, można dostosować częstotliwość systemu, do różnych akustyk samochodowych i różnego rozmieszczenia głośników. Dzięki tym możliwością słuchacz może osiągnąć swoje pożądane brzmienie.

read more

Download
PC-Software and Firmware

Data table

Share this page:

Scroll to top