HERTZ by Elettromedia

Polityka prywatności

Ta strona jest obsługiwana przez firmę Elettromedia Srl. Firma Elettromedia, która szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Jedynymi informacjami osobistymi zebranymi na tej stronie są dane osobowe, które nam przekazujesz. Informujemy, że Twoje dane są przetwarzane przez Elettromedia Srl zgodnie z art. 13 nóg. Dekret 196/2003 (włoski Kodeks Prywatności) dotyczący ochrony danych osobowych. Cele przetwarzania Informacje podane przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesłania Ci specjalnych ofert i nowości. Metoda przetwarzania Dane będą przetwarzane i przechowywane na papierze i komputerze, zgodnie ze środkami bezpieczeństwa i zgodnie z Regulaminem technicznym, załącznikiem B do włoskiego kodeksu prywatności. Twoje dane osobowe są szyfrowane i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają potrzebę uzyskania dostępu do swoich danych osobowych w celu zarządzania naszą witryną internetową i dostarczania informacji zgodnie z życzeniem użytkownika. Osoby, którym dane osobowe mogą być ujawnione Informacje dostarczone przez użytkownika nie będą ujawniane osobom trzecim, ale będą dostępne tylko dla firmy Elettromedia Srl i będą wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Firma Elettromedia Srl może dzielić się informacjami z oddziałami firmy Elettromedia pod tą samą kontrolą firmy Elettromedia, co dozwolone zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Prawa W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 7 (Prawo dostępu do danych osobowych i innych praw) Kodeksu prywatności, masz następujące prawa: 1. Masz prawo uzyskać potwierdzenie istnienia lub nie danych osobowych dotyczących Ciebie, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane i ich komunikowania w zrozumiałej formie. 2. Masz prawo do uzyskania informacji o: a) pochodzeniu danych osobowych; b) celach i metodach przetwarzania; c) logika stosowana w przypadku przetwarzania elektronicznego ; d) tożsamości właściciela, kierownika i przedstawiciela powołanego na mocy art. 5 ust. 2; e) podmiotach lub kategoriach osób, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub czego mogą się dowiedzieć  o nich  przedstawicieli państwa, menedżerowie lub agenci. 3. Masz prawo do uzyskania: a) aktualizacji, sprostowania lub, jeśli jest to konieczne, integracji danych; b) anulowania, przekształcenia w anonimową formę lub blokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub później przetworzone; c) poświadczenia, że czynności opisane w literach a) i b) zostały przekazane tym, którzy również dane te zostały przekazane lub rozpowszechniane, chyba że wymóg ten okazuje się niemożliwy lub pociąga za sobą oczywiste nieproporcjonalne do chronionego prawa konsekwencje. 4. Masz prawo sprzeciwiać się w całości lub w części: a) z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych osobowych istotnych dla celów gromadzenia danych; b) przetwarzaniu danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej. Właścicielem przetwarzania danych jest Elettromedia s.r.l. S. Regina Km 3.500 – Marignano 62018 Potenza Picena (MC) Aby skorzystać ze swoich praw przewidzianych w tej dziedzinie. 7 Kodeksu Prywatności, wymienione powyżej, osoba musi złożyć pisemny wniosek do firmy Elettromedia s.r.l. na powyższy adres. Informacje o zawiadomieniach i kontaktach: Jeśli masz pytania lub wątpliwości, możesz skontaktować się z odpowiednim partnerem firmy Hertz wskazanym na stronie internetowej poprzez stronę lub możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą Elettromedia Srl pod adresem: VIA EMAILS: webmaster@hertzaudiovideo.com W PISMIE: Elettromedia s.r.l. S. Regina Km 3.500 – Marignano 62018 Potenza Picena (MC).

Scroll to top