HERTZ by Elettromedia

Share this page:

H8 DSP

Car audio processor

Procesor dźwięku samochodowego Hertz H8 DSP może współpracować z dowolnym źródłem analogowym i / lub cyfrowym, przekształcając zwykły sygnał audio w zintegrowany system o wysokiej wydajności. Proste i intuicyjne oprogramowanie komputerowe zapewnia szeroki zakres regulacji ustawień, aby poprawić akustykę, w tak złożonym otoczeniu, jak wnętrze samochodu.

Zapewnia 7 wejść sygnałowych z wieloma możliwościami połączenia: cztery wejścia wysokiej częstotliwości, akceptujące sygnały przedwzmacniane na niższym poziomie; stereofoniczne wejście pomocnicze i optyczne wejście cyfrowe akceptujące sygnały z częstotliwością próbkowania do 96/24 bitów. Optyczny cyfrowy sygnał wejściowy (wybierany za pomocą pilota DRC HE i złącza “Optio / AUX select”) eliminuje zakłócenia i pogorszenie jakości sygnału, również poprzez przejście etapów konwersji sygnałów analogowych.

Dzięki kreatorowi konfiguracyjnemu dostarczonemu przez oprogramowanie podczas konfiguracji, urządzenie H8 DSP może automatycznie sumować wiele filtrowanych kanałów (na przykład głośników niskotonowych i głośników wysokotonowych), “spłaszczyć” wyrównywany krzywą odpowiedzi na źródło OEM i zrekonstruować centrum, tył i / albo kanał subwoofera z prostym wejściem stereo.

Odczytując ścieżkę testową na dostarczonej płycie, D8 odtwarza sygnał o pełnej szerokości pasma, z płaską charakterystyką częstotliwościową i wyjątkową jakością dźwięku. H8 DSP posiada 8 wyjść analogowych PRE OUT, z których każdy obejmuje: korektor 31 pasm, 68-stopniową elektroniczną zwrotnicę, filtry Linkwitz-Riley lub Butterworth z możliwością wyboru 6 – 24 dB regulowanych nachyleń i cyfrowych funkcji opóźnienia.

Opracowane zgodnie ze specyficznymi kryteriami ergonomii wymaganymi przez branżę Car Audio, oprogramowanie komputerowe ułatwia bezpośredni dostęp do wszystkich, dostępnych funkcji przetwarzania sygnału, zapewniając natychmiastowe wyniki, a także wyjątkową dokładność działania. Ustawianie parametrów każdego kanału wejściowego, dostosowanie opóźnień w zależności od pozycji odsłuchu, dostrajanie przecięć i korektorów dla każdego kanału wyjściowego; to tylko niektóre z operacji, z którymi poradzi sobie oprogramowanie komputerowe oparte na programie Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), który może być używany w trybie Standard lub Expert.

Oprogramowanie komputerowe jest dostępne w języku angielskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, chińskim, japońskim, koreańskim. Użytkownik może wybrać język, a zmiana zostanie zastosowana do menu rozwijanego, a także do komunikatów pomocy kontekstowej. Liczba dostępnych języków wrasta: po aktualizacjach są one dostępne, można je pobrać z portalu Bit Drive (www.bitDrive.it). Opcjonalny moduł DRC HE umożliwia kontrolę najważniejszych opcji systemu bez użycia komputera. Dzięki temu urządzeniu, zainstalowanemu w ergonomicznym miejscu w desce rozdzielczej samochodu, użytkownik może: wybrać pomiędzy dwiema konfiguracjami “strojeniowymi” uprzednio zapisanymi za pomocą oprogramowania komputerowego; wybierać źródło z wejść cyfrowych nadrzędnych, pomocniczych i optycznych; dostosować główne funkcje systemu (głośność, balans L-P i P-T i subwoofer).

 

read more

Accessories

DRC HE - Provided

Hertz Remote Control

The provided DRC HE enables the main system control without the use of a PC. Thanks to this device, installed in an ergonomic position within the car dashboard, the user can: choose between two “tuning” configurations previously saved using the PC software; select the source from the master, auxiliary and optical digital inputs; adjust main system functions (volume, balance, fader and subwoofer volume).

Test Tracks

Input / Output

Awards

Press review

Technologies

  • Powered by bit Drive technology

    The H8 DSP firmware, based upon Flash memory, can be updated at any time without having to disassemble the device from the system: the software checks on the available updates from the bit Drive portal (https://bitdrive.it) guiding the user through all of the upgrade phases.

Share this page:

Scroll to top